reštaurátorské realizácie

kameň

Hlavný portál - kostol sv. Kríža, Devín

Stĺp svätej Trojice v Gabčíkove Malá Kalvária Senec
Sv. Ján Nepomucký • Socha milencov

drevo

Anjel • Kristus

voľná tvorba

kameň

Pomník pre Magdu • Korpus

drevo

Nábytok

keramika

ZrkadláModely pre bronz

kov

Bronz

 

 

Slovak version
English version

 


 

 

Gabriel Strassner mgr. art
VŠVU - Drotárska 44
814 37 - Bratislava
strassner.gabriel@gmail.com
tel. 0908 350 693


Hommage á Peter Strassner
Lucia Strassnerová - Keramika

Peter Strassner - Akademický sochár