reštaurátorské realizácie

kameň

Hlavný portál - kostol sv. Kríža, Devín

Stĺp svätej Trojice v Gabčíkove

Malá Kalvária Senec

Sv. Ján Nepomucký

drevo

Anjel

voľná tvorba

kameň

Pomník pre Magdu

drevo

Nábytok

Magic Box

Trucovňa

keramika

Zrkadlá

Modely pre bronz

kov

Bronz

 

 

Slovak version
English version

 


 

 

Gabriel Strassner mgr. art
VŠVU - Drotárska 44
814 37 - Bratislava
strassner.gabriel@gmail.com
tel. 0908 350 693


Hommage á Peter Strassner
Lucia Strassnerová - Keramika

Peter Strassner - Akademický sochár